Organizační struktura NTK*

*) platná od 1. 1. 2014

 

1 ŘEDITEL NTK

ředitel NTK
Ing. Martin Svoboda

tel.: 232 002 402, mob.: 777 063 910
e-mail: martin.svoboda@techlib.cz

101 Referát interního auditu

Ing. Jitka Šturmová

tel: 232 002 520
e-mail: jitka.sturmova@techlib.cz

102 Referát národních projektů

vedoucí referátu
Mgr. Štěpánka Žižková

tel.: 232 002 490, mob.: 773 653 831
e-mail: stepanka.zizkova@techlib.cz

2 ODBOR ADMINISTRATIVNÍ, EKONOMICKÝ A SPRÁVNÍ

statutární náměstek a vedoucí odboru 2
PhDr. Jan Bayer, CSc.

tel: 232 002 480, mobil: 773 653 827
e-mail: jan.bayer@techlib.cz

201 Kancelář ředitele

sekretářka ředitele
Denisa Kročáková

tel.: 232 002 495, 232 002 402, fax: 232 002 550
e-mail: denisa.krocakova@techlib.cz

202 Finanční kontrola

Eva Psotová
Ing. Jitka Červenková

tel.: 232 002 459, e-mail: eva.psotova@techlib.cz
tel: 232 002 443, e-mail: jitka.cervenkova@techlib.cz

203 Referát vzdělávání

vedoucí referátu
PhDr. Zdenka Kloučková

tel.: 232 002 478 
e-mail: zdenka.klouckova@techlib.cz

204 Referát personální

Květuše Paříková tel.: 232 002 457
e-mail: kvetuse.parikova@techlib.cz

21 ČESKÉ NÁRODNÍ STŘEDISKO ISSN

vedoucí oddělení
PhDr. Eva Jeřábková

tel.: 232 002 470, 232 002 440
e-mail: eva.jerabkova@techlib.cz

22 ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ

 

 

221 Referát pokladen

vedoucí referátu
Věra Hejmová

tel.: 232 002 414
e-mail: vera.hejmova@techlib.cz

222 Referát účtárny

vedoucí referátu
Ing. Marie Sedláčková

tel.: 232 002 491
e-mail: marie.sedlackova@techlib.cz

23 ODDĚLENÍ KOMUNIKACE A FUNDRAISINGU

vedoucí oddělení
Mgr. Stephanie Krueger

tel.: 232 002 545
e-mail: stephanie.krueger@techlib.cz

24 ODDĚLENÍ SPRÁVY A PROVOZU

vedoucí oddělení
Ing. Miroslav Šonský

tel.: 232 002 428
e-mail: miroslav.sonsky@techlib.cz

241 Referát provozu

vedoucí referátu
Zdeňka Bílá

tel.: 232 002 420
e-mail: zdenka.bila@techlib.cz

25 ODDĚLENÍ PRO PODPORU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A PROJEKTŮ

 

 

3 ODBOR PRO UŽIVATELSKOU PODPORU

náměstek pro strategický rozvoj, vedoucí odboru 3
Mgr. Saša Skenderija, Ph.D.

tel.: 232 002 546, mobil: 774 503 293
e-mail: sasha.skenderija@techlib.cz

31 ODDĚLENÍ KNIHOVNÍCH SLUŽEB

vedoucí oddělení
Ing. Petra Procházková

tel.: 232 002 450
e-mail: petra.prochazkova@techlib.cz

311 Referát správy knižních fondů

vedoucí referátu
Zuzana Sojková

tel.: 232 002 436
e-mail: zuzana.sojkova@techlib.cz

32 ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SLUŽEB

vedoucí oddělení
Alena Chodounská

tel.: 232 002 502
e-mail: alena.chodounska@techlib.cz

33 ODDĚLENÍ REFERENČNÍCH OBOROVÝCH SLUŽEB

vedoucí oddělení
Mgr. Alena Pavelová

tel.: 232 002 465
e-mail: alena.pavelova@techlib.cz

34 ODDĚLENÍ DIGITÁLNÍ NÁRODNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

vedoucí oddělení
PhDr. Petra Pejšová

tel.: 232 002 485, mobil: +420 773 653 826
e-mail: petra.pejsova@techlib.cz

35 ODDĚLENÍ MEZIKNIHOVNÍCH SLUŽEB

vedoucí oddělení
Blanka Gerlachová

tel.: 232 002 453, fax: 221 663 459
e-mail: blanka.gerlachova@techlib.cz

4 ODBOR PRO INFORMAČNÍ MANAGEMENT

náměstek pro inf. management, vedoucí odboru 4
PhDr. Darina Kožuchová

tel.: 232 002 464, mobil: 734 264 166
e-mail: darina.kozuchova@techlib.cz

401 Referát historického fondu

vedoucí referátu
Mgr. Adin Ljuca

tel.: 232 002 407
e-mail: adin.ljuca@techlib.cz

41 ODDĚLENÍ AKVIZICE

vedoucí oddělení
Ing. Jitka Marhoulová

tel.: 232 002 409
e-mail: jitka.marhoulova@techlib.cz

42 ODDĚLENÍ SPRÁVY KATALOGU A ANL

vedoucí oddělení
Eva Šebková

tel.: 232 002 416
e-mail: eva.sebkova@techlib.cz

43 ODDĚLENÍ SPRÁVY AUTORITNÍCH SOUBORŮ

vedoucí oddělení
Jana Bohabojová, BBus

tel.: 232 002 430
e-mail: jana.bohabojova@techlib.cz

44 ODDĚLENÍ OCHRANY FONDŮ

vedoucí oddělení
Želmíra Petrová

tel.: 232 002 451
e-mail: zelmira.petrova@techlib.cz

45 ODDĚLENÍ REVIZE FONDŮ

vedoucí oddělení
Lucie Kumherová

tel.: 232 002 499 
e-mail: lucie.kumherova@techlib.cz

451 Referát obsahové prověrky fondů

vedoucí referátu
Jiřina Nindlová

tel.: 232 002 484
e-mail: jirina.nindlova@techlib.cz

5 ODBOR PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, ICT SLUŽBY A INFRASTRUKTURU

náměstek pro ICT a vedoucí odboru 5
Ing. Ondřej Koch

tel.: 232 002 401, mobil: 776 626 361
e-mail: ondrej.koch@techlib.cz

51 ODDĚLENÍ ICT AKVIZICE A SYSTÉMOVÉ ANALÝZY

vedoucí oddělení
Jakub Sháněl

tel.: 232 002 408, mobil: 773 653 830
e-mail: jakub.shanel@techlib.cz

52 ODDĚLENÍ ICT INFRASTRUKTURY

vedoucí oddělení
Ing. Jakub Koudelka

tel.: 232 002 467
e-mail: jakub.koudelka@techlib.cz

53 ODDĚLENÍ ICT SLUŽEB

vedoucí oddělení
Mgr. Jan Kolátor

tel.: 232 002 437, mobil: 602 249 503
e-mail: jan.kolator@techlib.cz

 

Viz také telefonní seznam zaměstnanců NTK

 

* E-mailové adresy služeb Národní technické knihovny a vedoucích jejích odborných útvarů slouží pro komunikaci uživatelů Národní technické knihovny, případně odborné veřejnosti.

Jejich použití pro zasílání nevyžádaných obchodních sdělení je podle zákona č. 480/2004 Sb. zakázáno (§ 7) a může být Úřadem pro ochranu osobních údajů pokutováno až do výše 10 000 000 Kč (§ 11). Taková sdělení budou Úřadu pro ochranu osobních údajů postoupena.

 

 

 

 

 

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.1. 2014 21:01  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz