Počítačové studovny

Počítačové učebny (č. 1-4) se nacházejí v chráněném veřejném prostoru na 3. a 4. NP. Kapacita učeben je 30 resp. 50 osob. Primárně jsou určeny ke vzdělávacím aktivitám, při kterých se vyžaduje podpora a využívaní výpočetní techniky. Studovny umožňují připojení každého místa k datové síti, jsou vybaveny magnetickými popisovatelnými tabulemi a audiovizuální výukovou technikou. Učebna č. 1 je navíc vybavena SmartBoardem.

Učebny jsou určeny pro zákazníky ke krátkodobému pronájmu na hodinu, půlden, celý den nebo týden.

V současné době je na základě smluvních ujednání učebna č. 4. dlouhodobě pronajata FIT ČVUT.

 

 

        

 

 

 

Odpovědná osoba: Jitka Heřmanová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 506, jitka.hermanova@techlib.cz