Přehled hlavních kontaktů

  telefon  email
ústředna 232 002 111  
informace 232 002 535
info@techlib.cz
  232 002 222
 
exkurze a informace pro média 232 002 475 klara.zaludova@techlib.cz
výpůjčky 232 002 445 info@techlib.cz
meziknihovní výpůjční služba 232 002 415 mvs@techlib.cz
mezinárodní meziknihovní služba 232 002 419 mms@techlib.cz
reprografie 232 002 415 foto@techlib.cz
  232 002 453  
  232 002 446  
historický fond 232 002 407 adin.ljuca@techlib.cz 
reference, konzultace
232 002 503
reference@techlib.cz
vzdělávací centrum
232 002 478 zdenka.klouckova@techlib.cz
práce v NTK / personální oddělení   jobs@techlib.cz

 

 

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz