eBooks on Demand (EOD)   

Díky službě eBooks on Demand ("elektronické knihy na objednávku"), zkráceně EOD, si mohou uživatelé objednat z fondu knihovny digitalizaci jakékoliv knihy nechráněné autorským právem, tzn. knihy vydané v letech 1500 až 1900, resp. 1913 v ČR.

 

Projekt EOD je podpořen Evropskou komisí v rámci programu Kultura 2007-2013. Přesný název projektu zní eBooks on Demand - A European Library Network (EOD) a bude realizován pět let, konkrétně od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2014. "Digitalizaci na objednávku" již roce 2006 iniciovala Univerzitní knihovna v rakouském Innsbrucku, která zůstala i nadále koordinátorem Evropské knihovní sítě.

Službu EOD nabízí již 35 knihoven z 12 evropských zemí, kromě České republiky také Dánsko, Estonsko, Francie, Maďarsko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko a Švýcarsko. Vizí projektu je zapojit do spolupráce na 60 institucí nejen z řad knihoven, ale také z řad muzeí a archivů.

 

Národní technická knihovna (NTK) nabízí službu EOD pro své historické fondy (cca 2000 svazků vydaných před rokem 1801) a dalších 100 000 svazků vydaných mezi lety 1801 a 1913. V České republice služba EOD funguje také ve Vědecké knihovně v Olomouci, Moravské zemské knihovně v Brně a v Knihovně Akademie věd ČR. Uživatel si však může objednat digitalizaci dokumentu z fondů všech paměťových institucí, jež jsou v síti EOD zapojeny, stejně tak i z fondů spolupracujících knihoven (Knihovna Divadelního ústavu, Národní lékařská knihovna, Knihovna Vojenského historického ústavu, Krajská vědecká knihovna Liberec a nově v Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové). 

 

Ceník služby eBooks on Demand v NTK je součástí Knihovního řádu EOD.

 

Informace o dalších digitalizovaných knihách najdete v Přehledu EOD e-knih. Prezentace o službě EOD naleznete také na Slideshare účtu NTK nebo v přehledu Výstav a jiných akcí EOD pořádaných k tématu digitalizace, e-knih, historického fondu apod.

 

eBooks on Demand - projekt evropské kooperace Příspěvek z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2010 představuje mimo jiné možnost spolupráce českých knihoven v rámci EOD.  
Další prezentace:
Digitalizace jinak - příspěvek z konference INFOS 2011
Roztočte pípy! - prezentace marketingových aktivit spojených s pořádáním výstavy historických tisků (nominace na Cenu PARTSIP)
EOD v NTK - prezentace pro infokiosek

 

Logo EOD

 

 

Projekt EOD finančně podpořili:

 

logo Programu Kultura

 

logo MK

 

 

Knihovny spolupracující s NTK:

Logo Divadelního ústavu

Logo NLK

 

logo VHU

 

Logo KVKLI


Odpovědná osoba: Kateřina Kamrádková
Poslední změna: 22.1. 2014 10:01  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 439, katerina.kamradkova@techlib.cz