Bayer Jan, PhDr., CSc
Zástupce ředitele
232 002 480
6.41.06/6
773 653 827
Bílá Zdeňka
Vedoucí referátu
232 002 420
6.42.05/24
773 653 829
Botha Marek, Bc.
232 002 574
4.20.03/8
VŠ CHT
Červenková Jitka, Ing.
232 002 443
6.42.05/20
232 002 539
5.32.09/44
723 671 732
Gerlachová Blanka
Vedoucí oddělení
232 002 453
3.31.03/13
232 002 522
3.32.03/1
Havránková Anežka
232 002 426
6.42.05/25
232 002 466
5.32.09/46
773 680 832
Hejmová Věra
Vedoucí referátu
232 002 414
6.42.04/18
Hvězdová Lenka, PhDr.
Vedoucí oddělení
232 002 465
3.12.01/12
608 359 856
232 002 522
3.32.03/1
Jeřábková Eva, PhDr.
Vedoucí oddělení
232 002 470
3.30.01/7
Kamrádková Kateřina, Mgr.
232 002 439
4.20.04/29
Koudelka Jakub, Ing.
Vedoucí oddělení
232 002 519
5.32.09/43
Krueger Stephanie, Mgr.
Vedoucí oddělení
232 002 545
6.41.05/6
775 517 006
Kumherová Lucie
Vedoucí oddělení
232 002 499
5.30.03/9
232 002 407
3.22.03/2
Machalová Linda, DiS.
232 002 477
2.40.03/37
Mareček Daniel, Bc.
232 002 448
4.20.04/34
Marhoulová Jitka, Ing.
Vedoucí oddělení
232 002 409
4.20.02/22
232 002 521
6.42.05/23
232 002 489
5.30.05/26
232 002 424
6.42.05/26
736 607 826
Řihák Jakub, Bc.
232 002 434
4.20.04/31
Říhová Markéta
Zást. ved. oddělení
232 002 446
3.31.04/26
Sedláčková Marie, Ing.
Vedoucí referátu
232 002 491
6.42.01/15
232 002 401
5.30.04/23
773 653 830
Skenderija Sasha, Mgr., Ph.D
Vedoucí odboru
232 002 546
6.41.04/4
774 503 293
232 002 526
6.42.05/27
232 002 425
5.30.05/34
731 264 991
232 002 573
40.20.03/10
VŠ CHT
232 002 517
6.41.07/7
Svoboda Martin, Ing.
Ředitel
232 002 402
6.41.01/1
777 063 910
Šonský Miroslav, Ing.
Vedoucí oddělení
232 002 428
6.42.03/17
773 850 852
Šturmová Jitka, Ing.
232 002 520
6.41.08/10
Trčková Jaroslava, RNDr.
232 002 440
3.30.01/10
Valníčková Renata
Zást. ved. oddělení
232 002 404
4.20.03/12
232 002 522
3.22.01/
Veselá Vladimíra
232 002 449
01.42.05/1
Vyčítalová Hana, Mgr.
Zást. ved. oddělení
232 002 537
4.20.04/35
232 002 475
1.01.39/3
Žižková Štěpánka, Mgr.
Vedoucí referátu
232 002 490
6.41.07/7
773 653 831

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz