Katalogy a databáze

 • Katalog NTK - záznamy knih, časopisů (včetně historického fondu), disertačních prací, článků z českých časopisů a firemní literatury. Umožňuje registrovaným uživatelům objednání k výpůjčce vzdáleně přes internet. Pro vyhledání elektronických časopisů použijte Elektronické zdroje

 • Návrh na zakoupení publikace do fondu NTK - pokud jste v našem fondu nenašli požadovaný titul knihy nebo časopisu, můžete navrhnout jeho zakoupení. Akviziční pracovníci Vaše návrhy posoudí, a pokud budou vyhovovat profilu naší knihovny, pokusí se je získat do fondu. O tom, zda bude Vámi navržený titul do NTK zakoupen, budete informováni e-mailem
 • Katalog STM - záznamy o elektronických zdrojích, především databázích časopiseckých článků, které byly nakoupeny z dotací MŠMT ČR v programu pro výzkum a vývoj. Další informace...
 • Katalog VPK - záznamy zahraničních i českých časopisů, z nichž je možné si objednat kopii, která bude pro vás vystavena na internetu. Pro využívání služby je nutné uzavřít s STK smlouvu a zaslat zálohu na poskytované služby. Další informace ....
 • Databáze norem ČSN v NTK - pro studium tištěných norem je nutné navštívit Ústřední knihovnu ČVUT v 5. NP budovy NTK - sektor A, kopírování norem není povoleno. Plné znění platných norem ČSN také zpřístupněno v ČSN online.
 • E-časopisy (SFX) - vyhledání elektronického časopisu, včetně informací o dostupnosti.
 • Elektronické zdroje - rozcestník pro vyhledání různých převážně placených databází elektronických časopisů a knih.
 • Citation Linker - do formuláře napište všechny údaje, které víte o článku, časopisu nebo knize a tato služba vyhledá jeho dostupnost v několika data bázích a katalozích.
 • Báze ISSN - národní databáze časopisů, tištěných i elektronických, které mají přidělené ISSN (International Standard Serial Number). Další informace...
 • Historický fond - záznamy o dokumentech z historického fondu naleznete v Katalogu NTK, pravidla pro zpřístupnění jsou uvedena v  Knihovním řádu NTK, část IV, Řád badatelny historického fondu NTK. Digitalizované dokumenty z historického fondu naleznete v digitální knihovně Kramerius.
 • Autority NK ČR - databáze jmen autorů a názvů korporací budována mnoha knihovnami v ČR, včetně NTK.

 

 

 

 

 

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz