Historický fond

Historický fond NTK obsahuje knihy, které byly vydány od roku 1500 do roku 1920. Skládá se z tzv. jádra, které odpovídá kategorii starých tisků (1500-1800); tento fond je uložen v trezorech v místnosti, kde jsou sledovány a regulovány klimatické podmínky. Fond z 19. století je prozatím uložen ve standardních skladovacích podmínkách. Poslední částí historického fondu NTK jsou dokumenty vytištěné v letech 1901-1920.
Toto ne zcela standardní dělení vychází z tradice přístupu k historii budování fondu NK. Jedná se totiž o dokumenty, které patřily Stavovské inženýrské škole a jejím nástupkyním, a tak je k historickému fondu NTK potřeba přistupovat spíše jako k fondu sbírkovému.

 

Projekt Kramerius

V současné době dochází celosvětově ke zvýšenému zájmu o ochranu knih i z 19. století, které jsou tištěny převážně na kyselém papíře, jehož rozpad je u některých dokumentu nezastavitelný.

V rámci Národního programu mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru VISK 7 - Kramerius bylo například dokončeno reformátování titulů Chemické listy pro vědu a výzkum (1929-1945 - 17 sv.) nebo Český mechanik (1886-1907 - 22 sv.). Ve spolupráci s oddělením ochrany fondu bylo dáno k restaurováni nebo drobné opravě 16 svazků dokumentů z 19. století.

 

Badatelna historického fondu

Historický fond je od roku 2006 otevřen badatelům. Za tímto účelem byl přijat Řád badatelny historického fondu (Knihovní řád NTK str. 24-27), který se stal nedílnou součástí Knihovního řádu NTK. Přísné prezenční výpůjčky se uskutečňují za spolupráce Referátu historického fondu a odboru služeb v prostorách badatelny historického fondu.

 

Služba eBooks on Demand (EOD)

Prostřednictvím služby eBooks on Demand (EOD) si nově můžete objednat digitální kopii knihy z historického fondu NTK. Podrobnější informace naleznete na stránkách služby EOD.

První zdigitalizovanou knihou z historického fondu NTK v rámci služby EOD je Litvínovská hraběcí manufaktura na výrobu sukna Jana Josefa Valdštejna z roku 1728. E-kniha je dostupná ke stažení.

Kontakt

Další informace o historickém fondu NTK vám rád sdělí na tel. 232 002 407  nebo emailu.

 

Odpovědná osoba: Adin Ljuca
Poslední změna: 9.10. 2013 16:10  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 407, adin.ljuca@techlib.cz