Přehled digitalizovaných knih z fondu NTK

Po uplynutí dvouměsíční lhůty po vlastní digitalizaci jsou e-knihy vytvořené v rámci služby eBooks on Demand (EOD) zpřístupněny široké veřejnosti v digitální knihovně NTK.

 

Přehled knih, které byly prostřednictvím EOD digitalizovány, naleznete na adrese bit.ly/digitalizace. Seznam je postupně doplňován.

Pokud se zajímáte o digitalizované mapy z fondu NTK, jejich přehled budujeme na bit.ly/staremapy.

Nahlédněte do dalších historických knih přímo v online katalogu NTK, výčet obohacených záznamů dokumentů je uložen na bit.ly/oz-ukazky.


Litvínovská hraběcí manufaktura na výrobu sukna

V souvisejících souborech naleznete kompletní první e-knihu digitalizovanou v projektu eBooks on Demand v NTK. Jedná se o Litvínovskou hraběcí manufakturu na výrobu sukna Jana Josefa Valdštejna z roku 1728. Jelikož kniha sestává z 20 grafických listů, nebyla výjimečně zpracována metodou optického rozpoznání znaků (OCR). Díky OCR lze v textu historické knihy vyhledávat nebo jej kopírovat do textových editorů. OCR v NTK neprovádíme u rukopisů a obrazových publikací.

 

 

Souvisící soubory

Litvínovská hraběcí manufaktura na výrobu sukna (104,27 MB)

Litvínovské manufakturní album obsahuje 20 rytin, z nichž první čtyři jsou plány a vyobrazení továrny na sukno v Horním Litvínově, dalších 16 představuje vyobrazení a popis práce ve jmenované továrně.


Odpovědná osoba: Kateřina Kamrádková
Poslední změna: 27.1. 2014 15:01  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 439, katerina.kamradkova@techlib.cz