Studovna časopisů

 

Ve studovně časopisů jsou umístěny:

  • běžný a předcházející ročník vystavených časopisů NTK a vybraných časopisů ÚK ČVUT;
  • referátová a bibliografická periodika;
  • zdroje na CD-ROM, DVD a disketách, které jsou samostatnými přílohami periodik;
  • firemní adresáře;
  • výběr překladových a výkladových slovníků;
  • aktuální sbírky zákonů.

 

Fond umístěný ve studovně časopisů je určen pouze k prezenčnímu studiu; tento fond není povoleno odnášet mimo studovnu. Zákazníci a návštěvníci jsou povinni chránit dokumenty umístěné ve studovně před poškozením, nesmějí je znehodnocovat ani vpisovat do nich poznámky. Odpovídají za poškození půjčeného dokumentu během pobytu ve studovně.

 

Po ukončení prezenčního studia se dokumenty odkládají na pult služeb studovny časopisů.

 

Nevázaná čísla časopisů si mohou absenčně půjčit pouze zákazníci s rozšířenými právy skupiny A (viz Zásady diferenciace výpůjčních služeb). Absenčně se půjčují rovněž CD-ROM a DVD, které nejsou zdrojem sekundárních informací ani neobsahují data příručkového nebo referenčního charakteru.

 

Zákazníci mají možnost pořídit si z časopisů a knih zpřístupněných ve studovně časopisů reprografické kopie, tiskové výstupy a výstupy na CD za stanovený poplatek (viz Ceník služeb).

 

Zákazníci a návštěvníci mají ve studovně časopisů právo používat pouze jedno pracovní místo. Jsou-li ve studovně všechna místa obsazena, nelze ve studovně čekat na jejich uvolnění.

 

Tematické řady fondu časopisů NTK

 

OBOR REGÁL
Obecné práce 1
Filozofie, Psychologie, Náboženství. Pomocné vědy historické. Dějiny: Evropa, Asie, Afrika 2
Zeměpis. Antropologie 3-5
Společenské vědy 6-20
Politické vědy. Právo. Vzdělání 21-22
Výtvarné umění. Jazyk a literatura 23-30
Věda. Věda obecně 31-34
Matematika 35-49
Astronomie 50
Fyzika 51-58
Chemie 59-67
Geologie 68
Biologie, Přírodověda, Fyzilogie, Mikrobilogie 69-70
Medicína 71-74
Zemědělství 75-76
Technika. Technika obecně 77-83
Inženýrství. Stavebnictví 84-103
Vodní inženýrství 104
Environmentální technologie. Sanační technika a zařízení 105-109
Silniční stavitelství. Komunikace a povrchy vozovek 110
Železniční stavitelství a provoz železnic 111-112
Budování staveb 113-121
Strojírenství. Stroje a strojní zařízení 122-135
Elektrotechnika. Elektronika. Jaderné inženýrství 136-168
Motorová vozidla. Aeronautika. Astronautika 169-178
Důlní inženýrství. Hutnictví 179-183
Chemické technologie 184-195
Fotografie 196
Výroba 197-208
Řemesla. Umělecká řemesla 209
Domácí ekonomika 210
Vojenská věda. Námořní věda 211
Bibliografie. Knihovnictví. Informační zdroje 212-216
Odpovědná osoba: Petra Procházková
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 450, petra.prochazkova@techlib.cz