Badatelna historického fondu

 

Badatelna historického fondu se nachází ve 3. NP. Služby badatelny mohou využívat v otevírací době pouze zákazníci NTK a badatelé.  


Do badatelny není možné vstupovat s nadměrnými zavazadly, se svrchním oděvem, s jídlem či s nápoji.

 

otevírací doba badatelny:

úterý
9.00-13.00 hodin
středa 9.00-16.00 hodin
čtvrtek 12.00-16.00 hodin

 

Záznamy o dokumentech z historického fondu naleznete v Katalogu NTK, pravidla pro zpřístupnění jsou uvedena v  Knihovním řádu NTK, část IV, Řád badatelny historického fondu NTK (s. 24-27). Digitalizované dokumenty z historického fondu naleznete v digitální knihovně Kramerius. Přísné prezenční výpůjčky se uskutečňují za spolupráce Referátu historického fondu a odboru služeb v prostorách badatelny historického fondu.

 

Prezenční výpůjčku z historického fondu NTK si lze objednat prostřednictvím řádně vyplněného badatelského listu (ke stažení ve formátu DOC a PDF, na stránce dole), e-mailem na adrese historicky.fond@techlib.cz nebo osobně.

 

kontakt:

tel.: 232 002 407, 232 002 522

 

 

Odpovědná osoba: Adin Ljuca
Poslední změna: 27.6. 2013 17:06  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 407, adin.ljuca@techlib.cz