Aktuality

Digitální knihovna NTK

21. 10. 2013

Věděli jste, že Národní technická knihovna zpřístupňuje část svého fondu i v elektronické podobě v Digitální knihovně NTK? Najdete v ní již více než 245 vzácných historických dokumentů, ať již monografií, časopisů nebo map.

 

Zajímá vás historie? Nebo snad astronomie? Pokud ano, podívejte se, jak si představovali hvězdnou oblohu a pohyby hvězd a planet vaši předchůdci! Pokud naopak raději zůstáváte nohama na zemi nebo brouzdáte prstem po mapě, vyzkoušejte to i v elektronické podobě na mapě světa z druhé poloviny 19. století!

Digitální knihovnu NTK si nyní můžete vyzkoušet i na elektronické dotykové tabuli ve 2. nadzemním podlaží v Hale služeb. Těšíme se na vaši návštěvu!

Odpovědná osoba: Tereza Nádějová
Poslední změna: 23.7. 2013 14:07  
Kontakt na odpovědnou osobu: +420 232 002 544, tereza.nadejova@techlib.cz

Dnešní otevírací doba

Zavřeno

Otevírací doby NTK

Upozornění

Národní technická knihovna upozorňuje, že od 1. 11. 2013 již není příjemcem povinného výtisku regionálních mutací periodického tisku; žádá proto vydavatele periodického tisku, aby jej od 1. 11. 2013 již Národní technické knihovně neposílali.

Zvýhodněné pronájmy

Pro registrované zákazníky (studenty) pronájem týmových studoven za 10 Kč/h. Individuální studovna pro pohybově handicapované zdarma.
Komerční pronájmy zde.

EFI NTK

Facebook