Kariéra v NTK - Studentská stáž v NTK

 

NTK nabízí studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol se studijním zaměřením na informační služby a knihovnictví odbornou stáž.

Délka stáže je individuální. Stanovuje se dle zájmu studenta, požadavků školy, náročnosti projektu a dle možností NTK.

Stáže probíhají obvykle v čase od 9 do 16 hod. s hodinovou přestávkou na oběd. Jiný časový rozvrh je dle dohody možný.

V dopoledních hodinách probíhají exkurze do odborných útvarů knihovny. Odpolední program zahrnuje praktické činnosti ve vybraném úseku NTK, kde pod vedením tutora student pracuje metodou stínování na úkolech, kterým se kmenoví pracovníci NTK věnují nebo může stážista pracovat na svém projektu. V závěru stážista a jeho vedoucí hodnotí průběh stáže a zpráva z praxe studenta je s jeho souhlasem vložena do digitálního repozitáře NTK, odkud je veřejně přístupná, a je možné na ni v případě potřeby dále odkazovat.

Stáže v NTK nejsou honorovány, nejsou hrazeny žádné výlohy a není zajišťováno ubytování. Odbornou stáž je nutné zajistit smlouvou.

Stáž probíhá v budově NTK na adrese Technická 6, Praha 6.

V případě dotazů kontaktujte Lindu Machalovou, e-mail: linda.machalova@techlib.cz, tel.: 232 002 477

 

Tento formulář již není k dispozici. Využijte prosím aktuální web.


This form is not available anymore. Please use our current web.