Návod pro nastavení síťové tiskárny v systému Mac OS X 10.6

 

 

Obr. 1: Zobrazené tiskárny a faxy
Pic. 1: Viewed Printers and Faxes
Obr. 2: Stiskem klávesy (+) se vyvolá dialog přidání nové tiskárny
Pic. 2: Press (+) to open a dialog to add a new printer
 
Obr. 3: Do horního panelu je potřeba přidat tlačítko “Advanced”, pokud již nebylo přidáno
Pic. 3: The upper panel is required to add a button "Advanced" if not already added
Obr. 4: Stiskem tohoto tlačítka se vyvolá dialog, ve kterém se definují údaje k přidání síťové tiskárny
Pic. 4: By pressing this button is activated a dialog where could be define the details to add a network printer
 
Obr. 5: Výchozí nastavení se němení a pokračuje se stiskem tlačítka “Continue” (Pokračovat)
Pic. 5: The default setting do not change and continue by pressing "Continue"
Obr. 6: Na konci celého procesu je souhrn informací o aktuálně přidávané tiskárně
Pic. 6: At the end of the process is summary information about the currently added printer
 
Obr. 7: Pokud na přidanou tiskárnu odešleme tiskovou úlohu, vidíme ji ve frontě a stiskem tlačítka “Resume” z horní lišty ji uvolníme k tisku
Pic. 7: If you'll send a print job to print queue, you'll see it in the list and press "Resume" from the top bar to release it to print
Obr. 8: Pro tisk je nutná autentizace zákazníka údaji, které obdržel při registraci. Údaje jsou shodné s údaji pro přihlášení do portálu, nebo k bezdrátové síti
Pic. 8: To print is required customer authentication. The data are consistent with the data to log into the portal www.techlib.cz or wireless network
 
Editor:
Last modified: 27.6. 2013 17:06  
Contact: +420 232 002 ,