Žádost o reset hesla

Pokud jste zapomněli své heslo, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu, kterou jste nám sdělili při registraci. Do zadané e-mailové schránky poté obdržíte e-mail s odkazem na formulář změny hesla.
DŮLEŽITÉ: VAŠE NOVÉ HESLO MUSÍ BÝT DELŠÍ NEBO ROVNO OSMI ZNAKŮM.

Po resetování hesla prosím vyčkejte cca 15 vteřin než se změna zapíše do všech systémů.
Nefunguje-li vaše nové heslo, zkuste se prosím do svého účtu přihlásit z výše uvedeného důvodu po chvíli znovu.

Reset hesla